Monday, January 21, 2013

Dear J.CO Donuts

"Nothing is sweeter than the togetherness we share" - J.CO
Dear J.CO Donuts,

Isang oras kami pumila para sa'yo. ISANG ORAS. Kaya naman nung nakamtan ka namin ay di ka na namin tinigilan. Ayun, nagrebelde ang large intestine ko dahil sa'yo. Mabilis akong nakarating sa comfort room pero huli na ang lahat ng ma-realize kong wala akong dalang tissue. Buti na lang naaalala kong meron pala akong tissues mo sa bag ko. Umawit ang mga anghel ng Hallelujah!

Ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta sa lugar na ito ngunit ikaw din ang dahilan kung bakit ako nakalabas ng maluwalhati sa lugar na ito. Nung mabasa ko ang nakasulat sa tissue mo, napangiti na lamang ako. Indeed, nothing is sweeter than the togetherness we share. Hanggang sa muli.

Nagpapasalamat,
Ronski


4 comments: