Saturday, December 14, 2013

The Wedding Anniversary

At dahil first ever anniversary namin ni Judy, I decided to make her a special video. I shot this video somewhere in Korea (a park called Sandara) at inarkila ko din ang batikang mang aawit na si Johnoy Danao. Kumakanta s'ya habang ako naman ay busy sa pagkuha ng mga "cinematic" shots sa park. Isang araw lang ako sa Korea so di nahalata ni Judy ang absence ko. Anyway, here's the video, enjoy!


No comments:

Post a Comment